O škole

Základní informace

Naše škola, jež připravuje své žáky v potravinářských, zemědělských a technických oborech, je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Sídlíme přímo na náměstí v Čáslavi, jsme tedy dostupní především pro žáky z okresů Kutná Hora, Kolín a z přilehlých krajů Vysočina a Pardubický kraj. Jsme katedrovou školou Pedagogické fakulty UK.

Vybavení školy

Škola je vybavena audiovizuální a výpočetní technikou. Odborný výcvik žáků všech oborů vzdělávání zabezpečujeme vlastními pracovišti: školní dílny, zahrada, školní restaurace, cvičné kuchyňky, bourárna, výrobna polotovarů i školní prodejna masa a uzenin.

Ubytování a stravování

Pro případné zájemce je zajištěno ubytování v Domově mládeže SZeŠ Čáslav. Žáci se stravují ve školní jídelně.