Provozní zaměstnanci

Uklizečky

  • Štefanie Martincová
  • Lada Štachyrová
  • Marie Štěpařová

Kuchařky

  • Jaroslava Svitáková
  • Bc. Květoslava Hronková
  • L'udmila Slovíková