Stipendijní program

Stipendijní program pro žáky vybraných oborů ve školním roce 2019 – 2020

Finanční podpora pro žáky vybraných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):

Žák 1. ročníku – 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč
Žák 2. ročníku – 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč
Žák 3. ročníku – 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč

Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování stupněm velmi dobré. 

Podporované obory:

  • Klempíř (23-55-H/01)
  • Řezník-uzenář (29-56-H/01)
  • Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)
  • Opravářské práce (41-55-E/01)
  • Zahradník (41-52-H/01)
  • Zahradnické práce (41-52-E/01)