Veřejnost

Provozy a služby veřejnosti

Gastronomicko společenské akce

V rámci praktického vyučování žáků potravinářských oborů zajišťujeme svatby, rauty, rodinné oslavy, slavnostní obědy.

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje obědy nejen pro žáky a zaměstnance naší školy, ale i pro další osoby.

Pokrmy připravují žáci pod dohledem učitelů odborného výcviku a jsou podávány formou restauračního stravování. Strávníci jsou obsluhováni žáky z oboru Kuchař-číšník.

Obědy je možno objednat u vedoucí školní kuchyně nebo na těchto webových stránkách.

Řád školní jídelny

 

Restaurace

Restauraci naleznete v hlavní budově na Žižkově náměstí. Poskytuje stravovací služby veřejnosti a nabízí běžný sortiment pokrmů, včetně salátů a zákusků. Přípravu pokrmů a obsluhu zajišťují žáci vyšších ročníků oboru Kuchař-číšník pod vedením učitelů odborného výcviku.

Prodejna

Naše prodejna nabízí široký sortiment masa a uzenin. Značnou část sortimentu tvoří výrobky žáků oboru Řezník – uzenář, připravované podle tradičních receptur.

Cukrárna

Žáci oboru Cukrář připravují pod vedením učitelů odborného výcviku široký sortiment cukrářských výrobků, které jsou určeny především pro gastronomicko společenské akce pořádané školou.

Zahrada

Naše zahrada nabízí sadbu a různé druhy vazby, připravované v rámci odborného výcviku žáky a učiteli oborů Zahradník Zahradnické práce.

Dílny

Ve školních dílnách žáci oborů Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce provádějí pod vedením učitelů odborného výcviku běžné opravy a údržbu zemědělské a silniční techniky.