Výuka na dálku

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem ke stávajícím opatřením je na SOU Čáslav zavedena distanční výuka pro teoretické vyučování. Žákům bude nadále zadávána samostatná práce online cestou. Žáci se přes níže uvedené odkazy prokliknou do složky materiálů určených pro svou třídu, budou pracovat a odevzdávat svou práci dle pokynů vyučujících.

Všichni žáci SOU Čáslav mají povinnost pravidelně kontrolovat obsah své složky, pracovat na zadaných úkolech a včas je odevzdávat .