Základní informace

 Název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

Zkrácený název:  VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

Sídlo: Zvolenská 934, Strakonice 383 01

Zřizovatel: Jihočeský kraj

Zřizovací listina:    ke stažení v PDF

Právní forma: příspěvková organizace

Druh školy: střední škola

Náplň hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže

Bezbariérový přístup: ne

Předmět doplňkové činnosti: Povolené okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel organizace. Obory činnosti

IZO zařízení: SŠ 181 033 577, VOŠ 181033585

IZO ředitelství (RED_IZO): 691 003 807

Bankovní spojení: 3473233369/0800 Česká spořitelna a.s. Strakonice

Datová schránka: d2xa9by

IČ: 72549581 DIČ: cz 72549581

Vedení školy

Ředitel školy: Ing.  Miloslav Pileček
Zástupce ředitele pro TV VOŠ, SPŠ: Mgr. Tomáš Dunovský
Zástupce  ředitele pro TV SSŘS: Ing. Petr Štěch
Zástupce pro PV: Ing. Miloslav Oberpfalzer
 

Pohotová telefonní čísla

Ředitel školy: +420 734 252 662
Sekretariát ředitele školy, Zvolenská 934: +420 383 411 611, +420 604 162 855 (Michaela Štěpánková)
Sekretariát ředitele školy, Želivského 291: +420 383 316 111 (Marie Gregorová )

Personalistka: Ing. Markéta Majerová +420 605 295 788

Školská rada

zástupci pedagogů: Ing. Vladimír Kocourek, Ladislav Roučka

zástupci zřizovatele: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA; Ing. Karel Vlasák

zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků: Ing. Dagmar Vlková, Gabriela Červičáková

Obory vzdělávání

(doplnit) 

Adresa školy

Zvolenská 934, Strakonice, 383 01Sídlo VOŠ a SPŠ

Kde nás najdete

Budova teoretického vyučování a sídlo školy: Zvolenská 934, Strakonice

Budova teoretického vyučování SPŠ a VOŠ: Želivského 291, Strakonice

Budova praktického vyučování SPŠ: Želivského 291, Strakonice

Budova praktického vyučování technických oborů: Tovární 198, Strakonice

Budova praktického vyučování oborů služeb: Zvolenská 934, Strakonice

Budova praktického vyučování oborů služeb: Kochana z Prachové - kadeřnictví a aranžérství, Strakonice

 

Domov mládeže: Zvolenská 37, Strakonice

Domov mládeže: Plánkova 1132, Strakonice

Školní jídelna: Zvolenská 805, Strakonice

Školní jídelna: Želivského 291, Strakonice